Copyright

De teksten van de website AlkalineWater.nl zijn beschermd middels copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en webwinkel, waaronder die met betrekking tot de foto’s, logo, programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij ALL CARE PRODUCTS en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent ondermeer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.