Alkaline Geioniseerd Water

Geïoniseerd Alkaline Water/Alkaline Geïoniseerd Water zijn termen, die voor kraanwater dat een ionisatieproces heeft ondergaan en hierdoor o.a. een verhoogde basische of alkalische pH waarde heeft verkregen, worden gebruikt..

Geïoniseerd Alkaline Water/Alkaline Geïoniseerd Water zijn termen, die voor kraanwater dat een ionisatieproces heeft ondergaan en hierdoor o.a. een verhoogde basische of alkalische pH waarde heeft verkregen, worden gebruikt.

Geïoniseerd Alkaline Water/Alkaline Geïoniseerd Water zijn termen, die voor kraanwater dat een ionisatieproces heeft ondergaan en hierdoor o.a. een verhoogde basische of alkalische pH waarde heeft verkregen, worden gebruikt..

In de wetenschap wordt dit water aangeduid met de term Basisch Water oftewel Alkaline Water.

Het wordt door sommige mensen ook wel als Kangenwater aangeduid, maar Kangen Water is geen aanduiding voor water met alkalische en/ of acide kwaliteiten.
Kangenwater is nl. een merknaam, zoals Spa Water en Spa Water heeft een negative pH-waarde en is dus zuur (pH 6).

Geïoniseerd alkaline water staat voornamelijk bekend om zijn gunstige invloed op de gezondheid van mens en dier.

In Japan en Korea worden de Alkaline Water Ionisatoren al sinds 1965 door het Ministerie van Gezondheid in Japan en de Koreaanse FDA (Food and Drugs Administration) erkend als Medische Apparatuur Klasse II.

De FDA van de Verenigde Staten, de organisatie met wereldwijd de meeste erkenning en gezag,heeft in navolging van Japan en Korea deze erkenning ook geratificeerd.

De actieve werking van dit water ontstaat door normaal kraanwater op elektrische wijze te beïnvloeden. Dit gebeurt in de zogenaamde elektrolysekamer van een alkaline water ionisator, waar een cathode (-) en een anode(+) het zure water van het alkaline water scheiden en de structuur van het water (met o.a. een verminderde viscositeit) alsmede de pH-waarde veranderen. Dit water beschikt over een zeer sterke antioxiderende werking vanwege een laag negatief redoxpotentiaal.

De hoge basische/ alkalische pH waarde van Geïoniseerd Alkaline Water helpt ter ondersteuning van een gezond zuur-base evenwicht.